Køb og salg af boliger

Gennemgang af bygninger mht. fejl og problemer.

Vurdering af tilstandsrapporten samt de økonomiske konsekvenser.

Sparring omkring renovering og istandsættelse

Vi hjælper med rådgivning og vejledning ved køb og salg af boliger

N

Vurdering af de problemstillinger der fremgår af tilstandsrapporten.

N

Gennemgang af bygninger mht. væsentlige fejl og problemer.

N

Er der andre væsentlige skader på bygningerne, revner og sætningsskader samt kloak.

N

Bygningens energiforbrug, er der isoleringsarbejde mm. der bør overvejes.

N

Vurdering af indeklimaproblemer samt råd og skimmelsvamp.

N

Sparring omkring renovering og istandsættelse.

N

Prioritering af hvad bør laves først, og hvad kan vente, altså need to do - nice to do.

N

Hjælp til at få det økonomiske overblik ved et evt. køb.

N

Overslagspriser på reparation og vedligeholdelse af bygninger mm.

Vi hjælper med rådgivning og vejledning ved køb og salg af boliger

Bygnings-ID ved. Erik U. Hansen der med mere 40 års erfaring med alle former for håndværk og byggeri, og med en baggrund som tømrer, byggetekniker, kloakmester og restaureringshåndværker, samt faglærer inden for miljø og nedrivning.

 

Køb og salg af boliger
Gennemgang af bygninger mht. fejl og problemer.Vurdering af tilstandsrapporten samt de økonomiske konsekvenser.
Sparring omkring renovering og istandsættelse
Opstart af projekter
Gennemgang af behov og muligheder. Prioritering af hvilke opgaver der bør løses først, need-to-do- nice-to-do
Nedrivning og miljø
Miljøscreening og laboratorieundersøgelser forud for nedrivning og ombygning.

Miljø og ressource kortlægning i forbindelse med nedrivning,

Fejl og Mangler
Vurdering af omfang af fejl og mangler ved ombygning og renovering samt 1.og 5.års gennemgang af nybyggede boliger mm.

Vi har nu i flere år med
stor succes rådgivet
inden huskøb eller hussalg.

Få et uforpligtende tilbud
ring på 71 94 12 22