Tør du købe eller bygge bolig

– uden din byggesagkyndige rådgiver?

Vi hjælper med rådgivning og vejledning ved køb og salg af boliger

Bygnings-ID ved. Erik U. Hansen der med mere 40 års erfaring med alle former for håndværk og byggeri, og med en baggrund som tømrer, byggetekniker, kloakmester og restaureringshåndværker, samt faglærer inden for miljø og nedrivning.

Jeg har meget stor erfaring med alle byggeriets og håndværkets problemstillinger. En stor del af tiden, 20 år, som selvstændig håndværker har jeg arbejdet med renovering og skadeservice, samt forsikringsskader for alm. Brand, Tryg, topsikring samt Lærernes brandforsikring. Jeg har arbejdet med projektering og tegning samt renovering og restaurering af især murermester og partriciervillaer og lejligheds renovering.

arbejder jeg nu med rådgivning og undervisning, især ved køb og salg af bygninger og boliger.

Byggesagkyndig rådgivning når du køber bolig. 3750.-

Vi hjælper dig med:

 • Gennemgang af bygninger mht. fejl og mangler.
 • Kritisk vurdering af tilstandsrapporten.
 • Sparring om renovering ombygning og istandsættelse.
 • Bygningsundersøgelsen afsluttes med skriftlig rapport med beskrivelse af de væsentligste problemer, og de økonomiske konsekvenser.

Byggesagkyndig rådgivning når det er gået galt

Vi hjælper dig med:

 • Vurdering og vurdering af problemer, skader mm.
 • Skriftlig dokumentation forud for retssager.
 • Skadesanmeldelser og forhandling med forsikring.
 • Opstart af syn og skøn sager og udarbejdelse af dokumentation, i samarbejde med boligadvokat.

Byggesagkyndigt rådgivning og tilsyn med nybyggeri. Fra 15.000.-

Vi hjælper fra start til færdigt byggeri:

 

 • Gennemgang af behov og muligheder.
 • Forhandling og kontrakt med Byggefirma.
 • Tilsyn med håndværkere.
 • Vurdering af fejl og mangler under byggeriet.
 • Afleveringsforretning samt 1. og 5. års gennemgang.

Byggesagkyndig rådgivning og sparring ved renovering, ombygning mm.

Vi hjælper med:

 • Gennemgang af jeres ideer og muligheder.
 • Hvad skal der ske, need to do nice to do.
 • Vi udarbejder skitseprojekter, og budgetter.
 • Bygningstegninger og byggetilladelser.
 • Rådgivning om efterisolering, U værdier mm.

Nedrivning og miljø.

Vi hjælper med:

 • Miljøscreening og laboratorie undersøgelser forud for nedrivning og ombygning.
 • Ressourcekortlægning af de materialer der fremkommer ifb. med nedrivning.
 • Tilsyn med nedrivning, således at jeres bygherre ansvar bliver overholdt mht. både miljø og arbejdsmiljø.

Skimmelsvamp, fugt, radon og andre indeklimaproblemer.

Vi hjælper med:

 • Dokumentation og målinger af indeklimaet.
 • Hvorfor har i problemer med fugt i boligen.
 • Rådgivning og udførelse af skimmelsvamp sanering mm. Etablering af rumventilation med genveks.

Vi har nu i flere år med
stor succes rådgivet
inden huskøb eller hussalg.

Få et uforpligtende tilbud
ring på 71 94 12 22